за нас | продукти | услуги | клиенти | контакти

 

Нашата фирма предлага голям набор от услуги:

- изграждане на локалнa мрежа със или без Linux server
- изграждане на Linux файлов сървър
- изграждане/поддържане на Linux Internet сървър
- инсталиране пускане в експлоатация на информационна система базирана на Oracle
- проверка за пробиви в защитата на Internet сървъри
- други...

 

Copyright © 2004 Linuxman.biz