за нас | продукти | услуги | клиенти | контакти

 

Нашата фирма предлага голям набор от услуги:

- предлагане под наем на виртуални машини (VM) с Linux,
- рендване на изображения на blender чрез renderfarm,
- изграждане на локалнa мрежа със или без Linux server,
- изграждане на Linux файлов сървър,
- изграждане/поддържане на Linux Internet сървър,
- инсталиране пускане в експлоатация на информационна система базирана на Oracle,
- проверка за пробиви в защитата на Internet сървъри,
- други...

 

Copyright © 2004 Linuxman.biz